ผลิตภัณฑ์ 

 

  Molding Product

 

-  อุตสาหกรรมเซรามิค ด้วยชามเซรามิคสุขภัณฑ์ หลังคาเซรามิค

- อุตสาหกรรมเครื่องประดับตกแต่ง (Jewelry)

- อุตสาหกรรมทันตกรรม (Dental)

 

              Building Product

 

                 - ปูนฉาบรอยต่อ แผ่นยิปซั่ม

                 - ปูนฉาบรอยต่อ แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์

                 - กาวยาแนว กระเบื้องเซรามิค

                 - กาวซีเมนต์ กระเบื้องเซรามิค

                 - ปูนฉาบผนังเรียบ Skim Cool

 

         Adhesive & Sealant

 

           - Adhesive

           - Sealant

           - Jointing

           - Fixing Adhesive

           - Grout

Awards